Οδηγίες πριν τη Μαστογραφία

Οδηγίες πριν τη Μαστογραφία

Λαμβάνοντας υπόψη τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες και αδυναμίες, με πλέον εξέχουσα την μη ύπαρξη συστήματος καταγραφής των περιπτώσεων καρκίνου και της ηλικιακής διασποράς των διαφόρων μορφών του (αρχείο νεοπλασιών), η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία επιθυμεί να...