Αιμάτωμα

Περιγεγραμμένη συγκέντρωση αίματος συνέπεια ρήξης ενός αγγείου, σχεδόν πάντα μετά από ένα τραύμα . Η απορρόφηση γενικά επέρχεται μόνη της. Μεταξύ των ποικίλων μορφών είναι : το αρτηριακό αιμάτωμα, οφειλόμενη στην ρήξη αρτηρίας , που μπορεί  να λάβει ακόμα και μεγάλες...