Αγγείωμα

Καλοήθης ογκώδης σχηματισμός που προέρχεται από υπερπλασία των αιμοφόρων αγγείων σηραγγώδες αγγείωμα μικρή μάζα σηραγγώδους ιστού κονδυλώδες αγγείωμα μικρή μάζα υπερυψωμένη , μαλακή, ιόχρους, που εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο....