Είναι δύο όργανα φτιαγμένα από τον ίδιο λεμφικό ιστό που αποτελεί τις αμυγδαλές , και ονομάζονται ακόμα και φαρυγγικές αμυγδαλές, αφού βρίσκονται στο θολό του φάρυγγα.
Σε περίπτωση φλεγμονής έχουμε την αδενοειδίτιδα που υποχρεώνει τον ασθενή να αναπνέει αποκλειστικά με το στόμα.
Όταν οι αρρωστημένες εκβλαστήσεις δημιουργούν επιπλοκές στην μύτη ή στο αυτί συνιστάται η αφαίρεση τους.

http://www.iator.gr/